Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

З гордістю повідомляюємо, що Палата податкових консультантів кропіткою роботою та командними зусиллями завершила грант ICAP Єднання.
Безмежно вдячні за можливість працювати над таким цікавим проектом.
Далі тільки більше.

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

Професія податкового консультанта: необхідність чи вимога часу?

"У житті неминучі дві речі – смерть і податки"
Б. Франклін

Держава і бізнес мають навчитися домовлятися у вічному протистоянні за те, кому і скільки у вигляді із джерел надходження дістанеться. Податки – основа економіки будь-якої країни, тому від ефективної і обережної податкової системи залежить економічний розвиток держави, і факт – чи вдасться домовитися і успішно співіснувати владі і бізнесу.

Інтереси бізнесу і держави у питанні сплати податків різновекторні. Так, платник податку намагається оптимізувати результат своєї діяльності, в свою чергу держава – постійно потребує коштів задля виконання функцій у суспільстві, які залучає до бюджету через систему оподаткування, щo протидіє постійному примноженню прибутку платників податків. Зазначимо, що таку різновекторність зумовлюють не лише фіскальні інтереси двох сторін, а й такі фактори як: неосвіченість населення, низький рівень податкової культури, нерозуміння норм законодавства та неоднозначне їх тлумачення, на основі чого можуть виникати різного роду податкові конфлікти.

Тому постає необхідність створення між підприємцями і владою атмосфери діалогу та взаєморозуміння, що в свою чергу, можливо через інститут податкового консультування в особі податкових консультантів.

Податковий консультант виконує роль посередника між державою та платником податків, допомагаючи останньому побудувати ефективну модель бізнесу, максимально мінімізуючи ризики його ведення в сфері оподаткування, при цьому не виходячи за межі діючого законодавства. Тобто, робота податкового консультанта корисна як для платника, так і для держави, адже податковому консультанту немає необхідності роз’яснювати ту чи іншу норму законодавства, він просто коректно і ефективно застосовує її при наданні послуг по податковому консультуванню. Саме тому дана професія має викликати інтерес зі сторони держаних органів влади, які можуть забезпечити правову основу діяльності професії податкового консультанта.

Робота податкового консультанта вимагає належного рівня освіти та знань не лише в юридичній сфері, а й у фінансовій та економічній. Сьогодні актуальним є підготовка податкових консультантів вищими навчальними закладами (далі – ВНЗ) економічного та юридичного профілю, що зумовлюється:

  • перш за все запитами бізнесу на пошук кваліфікованих податкових консультантів (ускладнення та постійна зміна податкового законодавства);
  • податкова консультація професіонала містить не лише надання послуг з питань оподаткування, але й допомогу у вигляді оптимальної моделі ведення бізнесу в рамках чинного законодавства;
  • отриманням податковим консультантом теоретичних знань у ВНЗ.

Цікаво, що в Україні протягом 2012-2014 рр. зросла кількість ВНЗ, що готують спеціалістів у сфері оподаткування: 2012 рік – 12 ВНЗ, 2013 рік – 13 ВНЗ, 2014 – 15 (за даними інформаційної системи “Конкурс”). Це є позитивним моментом для розвитку податкового консультування, адже така ситуація свідчить про збільшення зацікавленості до підготовки спеціалістів сфери із податкового консультування.

А чи достатньо податкових консультантів готує країна?

Фіскальні органи говорять про налагодження партнерських відносин між владою та бізнесом шляхом надання безкоштовних податкових консультацій, проведення активної масово-роз’яснювальної роботи, семінарів, тренінгів тощо.

Чому б не залучити до цієї роботи фахівців? Це допоможе ефективно налагодити роботу як податкових органів, так і платників податків.

Як свідчить міжнародний досвід, дана професія зарекомендувала себе невід’ємною частиною економічного життя. Сьогодні у нашій країні податкове консультування знаходиться на етапі зародження та потребує титанічних зусиль для того, аби досягнути рівня Німеччини чи хоча б Польщі. Так, в Німеччині якісне податкове консультування підвищує ефективність процесу збирання податків та сприяє організованості роботи податкових органів. У зарубіжній практиці, податковий консультант виконує функцію адвоката – представляє інтереси платника в процесі судових тяганин (Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки).

Звертаючись до міжнародного досвіду, зазначимо, що використання послуг податкових консультантів значно підвищує рівень безпеки ведення бізнес діяльності, складання податкової звітності та сприяє гармонізації інтересів держави та платників податків.

Як правило, податковий консультант, це не лише професіонал, що надає консультацію (порівняно з працівником податкових органів), а в першу чергу людина, яка не лише обізнана у сферах податкового, митного законодавства, а й володіє певними лідерськими якостями, що дозволяє організувати різносторонній підхід до поставлених цілей та задач та вмінням знайти правильний вихід з тієї чи іншої ситуації, який би задовольняв інтереси як платника, так і держави. Представляти інтереси клієнта для податкового консультанта - це свого роду мистецтво управління ситуацією, оперування знаннями різних сфер та здатністю запропонувати найоптимальніший варіант ведення діяльності.

Таким чином, що для розвитку податкового консультування в Україні актину роль повинні взяти на себе ВНЗ, які організують якісну підготовку спеціалістів на початковому етапі, а надалі – професійні організації можуть взяти на себе функцію постійного підвищення кваліфікації, сертифікації спеціалістів. Цей процес буде багатостороннім, що передбачає прагнення усіх сторін (бізнесу, професіоналів, держави, ВНЗ) до взаємодії та можливості почути один одного. І виграють від співпраці усі.

ОЛЕНА ГУМЕНЮК
Спеціально для Палати податкових консультантів України


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52