Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

Конкурс студентських есе

КОНКУРС ЕСЕ НА ТЕМУ:

«Суспільство і галузь видобування»

ПОЛОЖЕННЯ

Передмова

Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну структуру і містить індивідуальні думки та ідеї щодо конкретної теми чи питання.

Есе відбиває думку автора з приводу конкретної проблеми і не претендує на виключну та визначальну трактовку теми. У співвідношенні об’єму та функції межує, з одного боку, з науковою статтею та літературним нарисом, з іншої – з філософським трактатом.

Проблеми що пропонуються до дослідження в есе:

1) Які природні ресурси Україна має видобувати, від яких має відмовитися? Чому?

2) З якими проблемами стикаються громади, на території яких ведеться видобуток, і чим можна зарадити?

3) Що я як громадянин можу зробити для прозорості у видобувній галузі?

4) Яка інформація про видобуток була би найбільш цікавою і корисною? Як її можна отримати?

5) В чому полягає корупція у видобувній галузі і як з нею боротися?

6) Яким я бачу екологічне видобувне підприємство і державну політику у цій сфері?

7) Що до 2020 року може бути досягнуто завдяки впровадженню Ініціативи прозорості видобувної галузі.

Загальна інформація про Ініціативу прозорості видобувної галузі може бути знайдена за посиланням: http://eiti.org.ua/

Метою проведення Конкурсу є:

o  привернення уваги студентів до актуального питання, пов’язаного з впровадженням Ініціативи прозорості видобувної галузі;

o  також, організатори конкурсу пропонують учасникам розглянути питання з різних сторін. Спочатку учасникам треба зрозуміти зміст та причини впровадження Ініціативи прозорості видобувної галузі (далі – ІПВГ), розглянути загальні принципи ІПВГ, розглянути перший звіт з ІПВГ України, та після цього визначитись, в якому напрямку досліджувати цю тематику. З огляду на те, що ця тема доволі велика за обсягом, є можливість як і правового чи економічного аналізу проблеми, так і з боку екологічних чи соціальних питань. Головною метою є виявлення шляхів вирішення перепон у впроваджені ІПВГ в Україні.

o  виявлення та розкриття творчого потенціалу студентства;

o  підвищення зацікавленості студентів до цієї сфери економіки країни.

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1. Організація конкурсу.

Організатором конкурсу есе «Суспільство і галузь видобування» (Далі – Конкурсу) є Громадська організація «Палата податкових консультантів» , котра реалізує проект «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», який виконується в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

2. Організаційний комітет конкурсу.

Організаційний комітет Конкурсу складається з членів ГО «Палата податкових консультантів».

Організаційний комітет очолює Директор ГО «Палата податкових консультантів» – Антощук Лариса,

Координатором організації Конкурсу виступає Антощук Лариса, e-mail office@ppk.org.ua

Всі матеріали, розроблені організаційним комітетом для проведення Конкурсу, є власністю організаторів і не можуть бути використані з будь- якою іншою метою, ніж організація Конкурсу та участь у ньому.

Процедура організації та проведення Конкурсу регулюється даним Положенням. У разі виникнення питань, неврегульованих даним Положенням, вони мають бути вирішені організаційним комітетом.

3. Конкурс проводиться за підтримки.                       

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

4. Мова конкурсу.

На Конкурс можуть бути подані роботи українською, російською та англійською мовами.

5. Тематика конкурсних робіт.

Конкурсні роботи мають вiдповiдати темам наданим у оголошенні про проведення конкурсу.

Критерії оцінювання конкурсних робіт.

 

Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за наступними критеріями:

 

 

10 балів

Правильність використання термінології, дотримання стилістичних і синтаксичних правил

20 балів

Послідовність, логічність викладених думок

20 балів

Обґрунтованість позиції, посилання на статті та договори з даної тематики

20 балів

Аргументовані пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблеми

30 балів

Оригінальність викладених думок, креативність та неординарний погляд автора

100 балів

Максимальна кількість

6.  Вимоги до конкурсних робіт.

6.1. Правила оформлення робіт:

1. обсяг роботи – до 5 сторінок А4 .

2. оформлення роботи:

o  роботи   мають    бути    надіслані    в    форматі   Microsoft   Word (розширення .doc або .docx);

o  шрифт та розмір літер всіх частин есе - Times New Roman, 14 nm;

o  текст усіх частин есе повинен мати полуторний міжрядковий інтервал;

o  поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє, нижнє – 2 см. Зразок оформлення дивіться у Додатку 1 до даного положення.

6.2.  Допускається посилання на Інтернет-ресурси із зазначенням адреси сайту, дати останнього відвідування, за наявності – імені автора публікації.

Роботи які не відповідають вказаним вимогам до участі у конкурсі не допускатимуться.

6.3. Плагіат.

Для цілей даного конкурсу плагіатом вважатиметься використання в конкурсній роботі думок, ідей, висловлювань, що не належать авторові роботи (в тому числі думок, ідей, висловлювань інших конкурсантів) без належного посилання на їх автора.

Робота має виконуватися учасником індивідуально та одноособово. З метою забезпечення дійсної змагальності між учасниками конкурсу забороняється колективна робота над конкурсною роботою.

7. Реєстрація.

Кожен, хто виявить бажання взяти участь у Конкурсі, має надіслати есе на електронну скриньку office@ppk.org.ua до 5 липня.

8. Оцінювання робіт та повідомлення результатів

Оцінювання робіт відбувається відповідно до критеріїв, встановлених даними Положеннями. Максимальна оцінка, яку може отримати конкурсна робота, становить 100 балів.

Про результати оцінювання робіт учасники будуть повідомлені листом на поштову скриньку.

9. Дата проведення конкурсу

Заявки приймаються з 25 червня до 5 липня 2016 року

10. Призовий фонд

1500 грн – Грошова винагорода – 1 місце

1000 грн – Грошова винагорода – 2 місце

700 грн – Грошова винагорода – 3 місце

Переможці конкурсу отримають дипломи та грошові винагороди.

Іншим учасникам конкурсу буде видано сертифікат про участь.

 

ДОДАТОК 1

Есе на тему:

«Що я як громадянин можу зробити для прозорості в видобувній галузі»

 

 

 

Студента (назва навчального закладу)

факультету

Групи ЮП-41

ПІБ

 

 

 

Основний текст

 

 

Список використаних джерел:

1.  Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. – К.: 1997. – С. 48.

12. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 25. – Ст.146.

Посилання на електронний ресурс:

Назва – [Електронний ресурс] – Режим доступу: (посилання) Час останнього відвідування: 12:00

                                                                                        


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52