Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

З гордістю повідомляюємо, що Палата податкових консультантів кропіткою роботою та командними зусиллями завершила грант ICAP Єднання.
Безмежно вдячні за можливість працювати над таким цікавим проектом.
Далі тільки більше.

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

Органи

Загальні Збори

Загальні збори Палати – це вищий керівний орган Палати податкових консультантів. Загальні збори скликаються за рішенням Дирекції не рідше одного разу на два роки. Рішення Загальних Зборів по всіх питаннях приймаються відкритим голосуванням за принципом «один член – один голос» простою більшістю голосів членів, що беруть участь у Загальних Зборах. Рішення Загальних зборів Палати вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина зареєстрованих делегатів Загальних зборів Палати.

До виключної компетенції Загальних зборів Палати відноситься:

 • затвердження Статуту та нової редакції Статуту Палати в разі внесення змін або доповнень, затвердження нової редакції Статуту;
 • визначення кількісного, персонального складу, обрання та відкликання членів Спостережної ради, Дирекції та Директора;
 • заслуховування та затвердження звітів про роботу Дирекції Палати, Спостережної ради, оцінка їх діяльності;
 • визначення стратегічних напрямків діяльності Палати;
 • прийняття рішення про відчуження майна на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Палати;
 • вирішення питання про саморозпуск та про реорганізацію Палати;
 • затвердження зразків членських квитків Палати, печатки, символіки та атрибутів Палати.

Спостережна рада

Спостережна Рада є одним із керівних органів, який складається із дійсних та асоційованих членів Палати та обирається строком на 2 роки Загальними зборами

До компетенції Спостережної ради Палати належить

 • здійснення загального нагляду за роботою Палати
 • напрацювання стратегії розвитку Палати
 • забезпечення виконання рішень Дирекції
 • надання висновків щодо відповідності Статуту, рішень та інших документів, прийнятих Дирекцією Палати.

Дирекція

Дирекція Палати є колегіальним керівним органом Палати в період між Загальними зборами, що може здійснювати свої функції на громадських засадах, або працювати на постійній основі, про що приймається відповідне рішення Загальних зборів Палати й обирається Загальними зборами Палати строком на 2 роки. Членами Дирекції Палати можуть бути лише дійсні члени Палати.


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52