Палата податкових консультантів України
Про професію
Хто такий податковий
консультант, вимоги, перелік і
вартість послуг та ін.
Семінари/Вебінари
Семінар «Актуальні питання опо
даткування податкова лібералі
зація» 4 Грудня 2015 р.
Новини
Найважливіші новини Палати
податкових консультантів
Питання
Актуальні питання

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях. Основна ціль його діяльності – це мінімізація ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування...

Cемінар «Актуальні питання оподаткування: податкова лібералізація»

Податкова лібералізація: що пропонує проект закону №3357? Найсвіжіші роз'яснення та відповіді на всі технічні питання від наших експертів!

Шановні панове,

ДПС України у ІНК №2457/6/99-00-05-06-02-06/ІПК від 17.06.2020 року видала роз'яснення з ПДВ-наслідків операцій з деривативами (форвардних контрактів).

В даній ІНК базовим активом, під який випускаються деривативи, були майнові права на об'єкт нерухомості в об'єкті будівництва. Тобто по суті продавалися майнові права на нерухомість..

При цьому податкова служба повідомила, що:

- операції з продажу таких деривативів не оподатковуються ПДВ на підставі п. п. 196.1.1 ПКУ;

Хто такі податкові радники (консультанти)?

Це одна із найбільш престижних та високоплачуваних професій у багатьох країнах світy.

Податковий радник (консультант) - це спеціаліст у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов'язаних із ним галузях...

Слідами бенефіціара


Концепція бенефіціарного власника з'явилася у вітчизняному законодавстві, як відомо, завдяки бажанню податкових органів знайти... ефективний інструмент боротьби...

Інтерв'ю с Головою Палати податкових консультантів Киргизстана


Стаття доступна в російській редакції...

12 кроків припинення діяльності Благодійного фонду


Закономірно, що на етапі припинення діяльності громадської організації чи благодійного фонду можуть виникати ряд питань...

У Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Кіпром вносяться істотні зміни

30 жовтня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Протокол до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

Протокол істотно впливає на оподаткування операцій, які виникають між резидентами України та Кіпру, торкаючись, зокрема, особливості оподаткування дивідендів і доходів від продажу майна (capital gains).

Оподаткування дивідендів – ст. 10 Конвенції:

Конвенція у чинній редакції

Основна ставка – 15%

Знижена ставка - 5%:

«a) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичний власник володіє не менш ніж 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро;»

Конвенція у редакції Протоколу

Основна ставка — 10%

Знижена ставка - 5%:

«a) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичний власник володіє не менш ніж 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди, і інвестував в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро;»

Як видно, зміни полягають у зниженні максимальної ставки податку на репатріацію з 15% до 10%, і посилювання умов для застосування зниженої ставки податку на репатріацію (5%) при виплаті дивідендів.

Оподаткування доходів від продажу майна (capital gains) – ст. 13 Конвенції

Зміни до ст. 13 capital gains кардинально змінять підхід до оподаткування доходів від продажу майна (які включають акції, інвестиційні сертифікати ІСІ, інші цінні папери, корпоративні права у формі, відмінній від акцій, тощо) на користь резидентів України:

Конвенція у чинній редакції

«4. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого, ніж те, про яке йдеться у попередніх пунктах, оподатковуються лише в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно.»

Конвенція у редакції Протоколу

«6. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого, ніж те, про яке йдеться у пунктах 1, 2, 3, 4 і 5 оподатковується тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно, за умови, що ці доходи підлягають оподаткуванню у цій Державі.»

У зв'язку з цим окремої уваги заслуговує ситуація з отриманням резидентом Кіпру доходу від продажу майна на користь резидентів України. Податкове законодавство Кіпру не передбачає оподаткування доходу у вигляді capital gains (за винятком доходу, отриманого від продажу нерухомого майна). Відповідно до поточної редакції Конвенції, зазначений дохід не оподатковується в Україні податком на репатріацію. У свою чергу, згідно зі змінами, які вносяться Протоколом, при виплаті доходу у вигляді capital gains на користь резидента Кіпру, він буде підлягати оподаткуванню податком на репатріацію в Україні за ставкою 15%.

Наприклад, після вступу в силу Протоколу продаж резидентом Кіпру інвестиційних сертифікатів ПІФ на користь резидента України буде обкладатися в Україні податком на репатріацію за ставкою 15%. Щоб знизити негативні податкові наслідки, треба змінювати модель роботи. Зокрема, у згаданому прикладі замінити модель роботи з ПІФ на КІФ, і виплачувати резиденту Кіпру з України не capital gains, а дивіденди. У такому разі, в Україні можна знизити податок на репатріацію до 5%, а на Кіпрі дивіденди корпоративним податком не обкладаються. Таким чином, загальне податкове навантаження становитиме 5%.

Розглянуті зміни вступають в силу з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Влада Кіпру ще не ратифікували Протокол, але це очікується до кінця поточного року. В такому випадку, зміни будуть застосовуватися до операцій, які почнуть здійснюватися з наступного року.

Що зробити:
- моніторити обмін повідомленнями (для визначення дати вступу в силу)
- провести ревізію корпоративних структур, включаючи інвестиційні фонди, на предмет збереження податкових пільг після вступу в силу протоколу і MLI, який також вступає в силу найближчим часом (тест принципової мети та ін.)
- при необхідності, адаптувати існуючі бізнес-моделі до вимог протоколу, а також MLI.

Дмитро Михайленко - керуючий партнер Crowe LF Ukraine
Рустам Вахітов - партнер Crowe LF Ukraine
Віталій Смердов - партнер Crowe LF Ukraine
Ніна Матвієнко - радник, старший юрист Crowe LF Ukraine
Андрій Литвиненко - молодший юрист Crowe LF Ukraine


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/ppk/ppk.org.ua/www/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52